باغ تالار میرزایی

تصاویر باغ تالار میرزایی

اطلاعات باغ تالار میرزایی

مدیریت: 
آقای رضا میرزایی
ظرفیت: 
400نفر
ظرفیت اتاق عقد: 
100نفر
ظرفیت پارکینگ: 
80خودرو
تلفن همراه: