تبلیفات

یک دختر برای ازدواج چه ویژگی هایی باید داشته باشد

طبق نظرسنجی انجام شده در سایت و پیج عروسی مارکت، بسیاری از افراد تاکید فراوانی به وضعیت ظاهری فرد داشتند و از واژه خوشگل بسیار استفاده شد.
اما سوال اینجاست که زیبایی به تنهایی کافی است ؟

برچسب ها: