تبلیفات

روز عشق ایرانی چه روزی است؟

روز سپندارمذگان

در ایران باستان دو جشن از جهاتی با ولنتاین مشابهت داشته‌ است. یکی جشن مهرگان که در شانزدهم مهر ماه برگزار می‌شده و دیگری جشن اسفندگان یا سپندارمذگان بوده که پنجم اسفند برگزار می‌ شده است.
گفته می‌شود که خانواده‌های ایرانیان باستان برای سپاس از همسران و بانوان در خانواده و نزدیکان خود، هر یک در اندازهٔ توان برای زنان پاکدامن و فروتن خود دهش‌ها و پیش‌کش‌هایی تدارک می‌دیدند و به پاس زحمات یکساله‌شان تقدیم آنان می‌کردند.
بانوان نیز این روز را گرامی می‌داشتند و در آن لباس و کفش نو می‌پوشیدند، زنانی که مهربان و پاکدامن، پرهیزگار و پارسا بودند و فرزندان نیک به دنیا آورده بودند، مورد سپاس قرار می‌گرفتند و از مردان خود پیش‌کش‌هایی دریافت می‌کردند.

برچسب ها: